Cercetarea întreprinsă de către World Vision România la sfârșitul anului 2011 a analizat câteva aspecte importante ale bunăstării copilului din mediul rural folosind o metodologie cantitativă complexă. Astfel, au fost proiectate patru chestionare și au fost aplicate în 1.460 de gospodării selectate aleator astfel încât să reproducă cât mai precis structura populației de gospodării cu copii din mediul rural. Cercetarea a constat în aplicarea unui chestionar câte unui adult din fiecare dintre cele 1.460 gospodării ale eșantionului, și în aplicarea unui chestionar și a două teste de aptitudini de matematică, respectiv de citire și întelegere a unui text, unui număr de 1.340 de copii din gospodăriile selectate. Structura cercetării ne-a permis să analizăm cele patru baze de date rezultate atât distinct, cât și puse în relație (de ex. atribute ale gospodăriei în legătură cu performanța școlară sau nivelul de confort psihologic al copilului).


Output-urile principale ale proiectului au fost publicarea unui volum, precum și seturile de date rezultate din cercetare.


Descarcă raportul