Memoriu adresat Președinției privind legea finanțării

Centrul pentru Studiul Democrației (CSD) cere Președintelui Iohannis să retrimită Parlamentului Propunerea de Lege 95/2014 privind finanțarea partidelor politice

La nouă ani după intrarea în vigoare a legii 344/2006 este necesară reformarea reglementărilor privind finanțarea partidelor politice. Această nevoie este motivată de încrederea scăzută a populației în partidele politice și corectitudinea alegerilor, dar și recomandări ale organizațiilor internaționale care monitorizează alegerile și legislația electorală.


Propunerea Legislativă 95/2014, adoptată pe 18 martie de Camera Deputaților cu 262 de voturi „pentru”, adresează cele două puncte de mai sus, încercând o reducere a dependenței dintre politic și mediul de afaceri, prin introducerea rambursării integrale a cheltuielilor de campanie și urmează recomandările comitetului GRECO al Consiliului Europei. Aceste modificări sunt de salutat, însă sunt însoțite de noi reglementări pe care le considerăm în contradicție cu spiritul legii și bunele practici internaționale. Din acest motiv, cerem Președintelui României să retrimită Parlamentului Propunerea de Lege 94/2015 privind finanțarea partidelor politice, în baza articolul 77, alineatul 2 din Constituția României, pentru a permite corectarea problemelor identificate de CSD.


CSD a înaintat deja Administrației Prezidențiale un memoriu în acest sens.


Ne referim în primul rând la posibilitatea de a apela la împrumuturi. Partidele politice ar putea împrumuta sume foarte mari, pe perioade nelimitate, de la bănci, persoane juridice sau persoane fizice. Considerăm că împrumuturile, așa cum sunt reglementate în prezenta Propunere Legislativă sunt o procedură contrară bunelor practici internaționale și susceptibilă de a crește corupția în viața politică. Propunem limitarea împrumuturilor doar la credite bancare.


În al doilea rând, comparând cadrul legal propus de PL 95/2014 cu al altor țări cu sisteme asemănătoare – ca Franța sau Polonia – observăm o discordanță în ceea ce privește plafoanele pentru donații. Deși actuala Propunere Legislativă propune acoperirea aproape integrală a cheltuielilor partidelor politice, legislația nu a fost adaptată pentru a reduce fondurile private de care ar dispune partidele politice. Considerăm că această discordanță trebuie corectată pentru a reflecta intenția inițială a legislatorului – de a reduce corupția în viața politică și interdependența dintre politicieni și mediul de afaceri.


În contextul în care tot mai multe procese de corupție atrag atenția asupra unor practici de finanțare ilegală, considerăm că mai multă atenție trebuie acordată sancțiunilor îndreptate spre partidele politice. Pentru moment, doar cei găsiți responsabili de infracțiuni sunt sancționați. Considerăm că partidele care tolerează practici ilegale în domeniul electoral sau financiar nu trebuie subvenționate din bugetul de stat.


Nu în ultimul rând, introducerea rambursării cheltuielilor de campanie presupune finanțarea politicienilor cu sume importante de la bugetul de stat. Calculele făcute de noi arată că un buget aproximativ pentru alegerile parlamentare ar fi de aproximativ 30 milioane €. Alegerile locale ar putea ajunge până la un cost de 300 milioane €. Considerăm că, deși această propunere poate avea avantaje pe termen lung, conceptul ar fi trebuit pus în dezbaterea publică pentru o perioadă mai lungă de timp, pentru ca opinia publică să înțeleagă și eventual să accepte cheltuielile propuse și rostul lor.


Iată lista modificărilor propuse de CSD și articolele din PL 95/2014 la care facem referire.


Propunem modificarea PL 95/2014 prin eliminarea din text a următoarelor elemente:

- împrumuturile de la persoane fizice sau juridice- articolul 51;

- donațiile de la persoane juridice - articolul 5;

- donațiile confidențiale, indiferent de sursă sau de cuantum- articolul 7;

- prevederea conform căreia donațiile primite cu scopul achiziționării de imobile nu se plafonează - articolul 52.


Propunem modificarea PL 95/2014 prin introducerea sau modificarea în text a următoarelor elemente:

- Partidele politice pot face împrumuturi doar de la instituții de credit cu sediu în România - articolul 3 (11).

- Partidele politice trebuie să declare la AEP și la BNR toate împrumuturile și condițiile lor - articolul 3 (11).

- Donațiile primite de la o persoană fizică pot fi de până la 50 (în loc de 200) de salarii de bază minie brute pe an - articolul 5 (3).

- Publicarea listei tuturor donatorilor pe siteurile partidelor și în Monitorul Oficial - articolul 9.

- Excluderea de la distribuția subvenției de la bugetul de stat pe o perioadă de până la 5 ani a tuturor partidelor afectate de condamnări privind infracțiuni electorale - articolul 14.

- Extinderea termenului de prescriere a infracțiunilor electorale de la 3 la 5 ani - articolul 41 (5).


Centrul pentru Studiul Democraţiei este think tank care reuneşte cercetători şi studenţi în ştiinte politice din Cluj-Napoca şi cercetători români de la universităţi din străinatate.

Persoana de contact:

George Jiglău

georgejiglau@gmail.com

0740206512