Diversity Talks 3: Sisteme de gen non-binare, 24 mai 2018

23 mai 2018

diversity.jpg

Conceptul de “gen” este frecvent perceput ca static, și de cele mai multe ori subînțeles ca, și dezbătut în contextul structurilor sociale, economice și politice Occidentale. Din această perspectivă, genul este perceput ca fiind relația binară, dihotomică, complementară și ierarhizată dintre masculin și feminin. Această abordare implicită nu doar limitează înțelegerea și aplicarea conceptului fie în cercetare, fie în politici, sau la nivel social și cultural, cât și tinde să universalizele un unic mod de a conceptualiza genul.

Această prezentare își propune să exploreze alte forme posibile de conceptualizare ale genului, pornind de la exemple istorice Africane. În particular, se va arăta care era structura populațiilor Igbo și Yoruba (Nigeria, sec. XIX- începutul sec. XX) din perspectiva genului și a diferențierii rolurilor sociale și politice.

Anastasia Oprea este doctorandă în Politică internațională și rezolvarea conflictelor la School of Economics/Center for Social Studies, Coimbra cu teza Doing European citizenship: from policy to every day practice și bursieră a The Portuguese Foundation for Science and Technology. A absolvit cursurile masteratului în Studii africane – specializarea Stat, politică și relații internaționale, la Institutul Universitar din Lisabona ISCTE în 2013.