Despre noi

Centrul pentru Studiul Democraţiei (CSD) este un think-tank înființat în anul 2006 în cadrul Departamentului de Știinţe Politice, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj, în cadrul căreia funcționează ca centru de cercetare acreditat. CSD a dezvoltat, de-a lungul timpului, proiecte de cercetare și analize cu precădere din perspectivă comparată, cu o importantă componentă aplicată, pe teme ca: democratizare, migraţie, etnicitate, educaţie civică, design instituțional sau comportament electoral. Colaborările noastre acoperă instituții precum Parlamentul României, Administrația Prezidențială, instituții ale administrației locale sau organizații ale societății civile.


Echipa de cercetare a centrului reunește cadre didactice și de cercetare din cadrul Departamentului de Știinţe Politice al FSPAC, colaboratori de la alte facultăți din cadrul UBB, profesori din universități partenere din străinătate și studenți doctoranzi din cadrul departamentului de Științe Politice.


ASOCIAȚIA CSD

Odată cu diversificarea colaborărilor derulate de CSD și a proiectelor în care acesta s-a implicat, cu precădere în zona societății civile, a fost creată, în octombrie 2012, Asociația Centrul pentru Studiul Democrației (ACSD). Activitățile ACSD vin în completarea cercetărilor derulate de Centru, prin proiecte aplicate și colaborări cu organizații civice cu preocupări conexe, precum educația și promovarea cetățeniei democratice.


Consiliul director al ACSD este format din:

George Jiglău – președinte

Carmen Greab - director executiv

Anca Sinea – vicepreședinte

Toma Burean – vicepreședinte


Misiunea ACSD este aceea de a contribui la construcția democratică din România, prin intermediul inițierii unor cercetări independente, îmbunătățirii procesului decizional și promovării valorilor democratice și a cetățeniei active.

În vederea îndeplinirii acestei misiuni, Asociația și-a stabilit următoarele obiective:

- facilitarea, dezvoltarea și realizarea de cercetari stiințifice și sondaje relevante pentru misiunea ACSD;

- dezvoltarea comunitară prin implicarea cetăţenilor în procesul de elaborare a deciziilor şi politicilor publice;

- implicarea activă a tinerilor în viaţa comunităţii;

- inițierea, dezvoltarea și încurajarea de parteneriate și colaborari la nivel, local, regional, național și internațional;

- monitorizarea procesului de democratizare și integrare europeană în România.


Pentru atingerea obiectivelor sale, Asociația dezvoltă următoarele activități:

- realizarea de sondaje și activități de cercetare;

- asistarea diverselor asociații, autorități publice locale, centrale sau internaționale în vederea îmbunătățirii procesului decizional și a construcției democratice;

- servicii de expertiză, consultanță, formare și training pentru comunități, organizații, instituții publice și persoane implicate activ în construcția democratică din România;

- campanii de promovare și advocacy;

- editare de publicații, periodice, broșuri informative și alte asemenea materiale ce au legătură cu misiunea Asociației, inclusiv pe suport magnetic;

- organizarea de seminarii, conferințe, mese rotunde, dezbateri publice, schimburi de experiență care vin în sprijinul îndeplinirii misiunii Asociației;

- crearea și facilitarea creării de noi parteneriate, rețele și federații.