Acest ghid de bune practici privind conflictele de natură indentitară a fost elaborat în cadrul proiectului ,,I4P România- Pregătirea Rețelei Infrastructuri pentru Pace România”. Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.


Ghidul se adresează celor interesați de soluționarea conflictului de natură identitară și oferă exemple de metode de soluționare a acestui tip de conflict mai ales pentru practicieni – cei care lucrează în contexte încărcate de diferențe identitare. Fie că este vorba despre membri ai societății civile, practicieni din domeniul dezvoltării comunitare sau internaționale, funcționari publici sau intelectuali angajați social, acest ghid va familiariza cititorul atât cu conceptele cheie ale analizei și rezolvării conflictului identitar, cât și cu modul în care acesta este perceput și transformat pe teren.


Echipa proiectului este formată din Daniela Angi, Andreea Vornicu și Bogdan Radu.