Studiul ,,Discursul instigator la ură în România” este parte a eforturilor Fundației pentru Dezvoltarea Societații Civile de promovare a inițiativelor europene de combatere a discursului instigator la ură (DIU). Aceasta reprezintă și o prioritate transversală a Fondului ONG în România. Programul Fondul ONG în România este parte integrantă a granturilor Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014. Prin Granturile SEE, țările donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) contribuie la reducerea disparităților economice şi consolidarea relațiilor bilaterale cu 15 state beneficiare, majoritatea din Centrul şi Estul Europei. Obiectivul general al Fondului ONG este ,,Consolidarea dezvoltării societății civile şi creşterea contribuției la justiția socială, democrație şi dezvoltare durabilă”.


Operatorul Fondului ONG în Romania este Fundația pentru Dezvoltarea Societații Civile, împreună cu partenerii săi Fundația pentru Parteneriat și Centrul de Resurse pentru Comunitațile de Romi.


Descarcă raportul