Proiectul a făcut parte dintr-o colaborare internațională în care CSD a avut ca parteneri Universitatea McGill și Center for Political Research din cadrul Universității Catolice Leuven. Proiectul a avut ca scop identificarea mecanismelor prin care educația contribuie la consolidarea democratică, prin influențarea culturii politice de tip democratic. Proiectul a adus o contribuție însemnată la dezbaterea teoretică despre contribuția educației la procesul de democratizare, încurajând studiul culturii politice, al capitalului social și participării civice în țările ex-comuniste.