Proiectul Masă critică pentru educație de calitate prin politici publice fundamentate prin cercetare (CALIEDU) a fost inițiat de Asociația Learn&Vision, în parteneriat cu Asociația Centrul pentru Studiul Democrației. Proiectul a beneficiat de finanțare prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG România.


Necesitatea implementării acestui proiect a fost generată de lipsa coalizării actorilor neguvernamentali din domeniul educației care să se angajeze în elaborarea și promovarea de politici educaționale fundamentate pe rezultatele unor cercetări. Acest fapt favorizează modul în care se iau deciziile în sistemului de învățământ românesc, resimțindu-se acut lipsa unor cercetări la nivel național care să vizeze aspectele esențiale ale educației (acces, calitate, echitate), precum și lipsa datelor de evaluare privind impactul politicilor educaționale și al schimbărilor introduse.


Scopul principal al proiectului constă în creșterea gradului de implicare a ONG-urilor educaționale naționale și regionale în dezvoltarea de politici educaționale fundamentate pe rezultatele unor cercetări, prin înființarea unei coaliții (CALIEDU).

De asemenea, proiectul urmărește sprijinirea recunoașterii efective a expertizei ONG-urilor în elaborarea politicilor publice prin realizarea unei platforme electronice cu scopul de a oferi un set de resurse relevante (rapoarte de cercetare, metodologii de cercetare educațională, articole științifice, documente de poziție) pentru factorii de decizie și promotorii politicilor educaționale.


Întâlnirea de constituire CALIEDU

Training pentru persoanele resursă CALIEDU

Conferința de închidere CALIEDU


Mai multe informații despre coaliția CALIEDU, membrii și activitățile acesteia, pot fi accesate la www.caliedu.ro.

Continut aici