Ȋn această cercetare post-doctorală finanțată de UEFISCDI investighez importanţa opiniei publice în contextul guvernării internaţionale. Mai specific, examinez modurile în care cetăţenii din ţările foste comuniste ale Uniunii Europene procesează şi evaluează chestiuni legate de dezvoltare internaţională – din perspectiva noilor roluri de donator asumate de ţările lor. Această cercetare are două scopuri principale. Ȋn primul rând, vreau sa aflu în ce moduri diferă atitudinile faţă de dezvoltare şi asistenţă internaţională ale cetăţenilor din statele “noi” şi “vechi” membre ale Uniunii Europene, şi cum interacţionează atitudinile faţă de dezvoltare internaţională cu cele faţă de sistemul democratic de guvernare. Ȋn al doilea rând, realizez un studiu de caz în România, prin care încerc să aflu dacă cetăţenii de rând şi elitele converg din punctul de vedere al atitudinilor faţă de dezvoltarea internaţională, şi dacă există semne de schimbare in acest domeniu.