Website-ul proiectului:

http://polito.ubbcluj.ro/romanianelectoraldata


Proiectul "Predictori Micro și Macro ai Comportamentului Electoral în România Post-Comunistă" este un proiect de cercetare a datelor electorale specifice României.


Pornind de la date existente, acest proiect își propune să contribuie la înțelegerea opiniilor, preferințelor, culturii politice și preferințelor sociale și economice care sunt fundamentale pentru funcționarea procesului democratic din România. Scopul mai larg este acela de a propune și justifica analize și recomandări de politici publice. în acest sens proiectul își propune să construiască seturi integrate de date electorale care au fost deja adunate în ultimii douăzeci de ani de diferite instituții din România și să producă analize comprehensive ale schimbărilor fundamentale ale societății românești în procesul de integrare europeană.


Proiectul va utiliza abordări și rezultate teoretice ale mai multor inițiative transnaționale similare și va face apel la structurări comparabile, cu scopul de a produce rezultate complementare care vor permite utilizarea datelor din România în studii comparative transversale cu mai multe țări.